Slimmer Kiezen - (Prototype)

Op deze site is het mogelijk om te stemmen op moties, die in het verleden zijn behandeld in de Tweede Kamer. Het doel van de tool is om jouw stemgedrag te vergelijken, met het stemgedrag van de partijen uit de Tweede Kamer. De resultaten per motie worden weergegeven onder het kopje “Stemresultaat”. Uiteindelijk staat onder het kopje “Totaaloverzicht” welke partijen vergelijkbaar stemgedrag vertonen. Let op! Het kan zijn dat een partij een motie weigert omdat ze het idee goed vinden, maar een deel van de uitwerking niet. Daarnaast kan het zo zijn dat een motie al in de wet is opgenomen, waardoor partijen tegen de motie zijn. Dit kan een vertekend beeld geven!

Wat is een motie?

Ieder Kamerlid kan een motie toedienen in de kamer. In de motie staat een verzoek of opdracht geformuleerd. Het kamerlid dat de motie heeft ingediend kan de motie hierna mondeling toelichten in de kamer, waarna er ruimte is voor debat over de motie. In het debat wordt gedebatteerd wat andere Kamerleden van de motie vinden en of ze eens of oneens zijn. Nadat het debat heeft plaatsgevonden wordt er op de motie gestemd. Wanneer de meerderheid voor de motie stemt, wordt deze aangenomen. Over het algemeen worden de moties uitgevoerd door het bestuur van de gemeenten.

De letterlijke definitie van een motie is een kort gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken.

Wat is een amendement?

Een amendement is een verzoek voor een tekstuele wijziging van een verzoek waarover bij de gemeenteraad wordt gedebatteerd. In andere woorden, een amendement houdt in dat een aantal zinnen, letters of nummers in het verzoek worden gewijzigd. Bijvoorbeeld een wijziging in hoeveel geld er tot een bepaald doel wordt gealloceerd.

De letterlijke definitie van een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of een ontwerpbesluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen.

Filters toepassen

Deze filters kunnen gebruikt worden om een selectie te maken van de moties, of een focus te leggen op een bepaalde tijd of onderwerp. Houd er rekening mee dat alle filters worden gebruikt om de moties te specificeren. Klik op de resetknop om de filters te verwijderen en toepassen om ze toe te passen tijden het zoeken naar moties. Houdt er daarnaast rekening mee dat de reset knop gebruikt dient te worden om alle filters te verwijderen.

Bekijk gerelateerd dossier

In deze kaart wordt het wetsvoorstel behorend bij de bovenstaande motie getoond. Klik op de onderstaande link om meer informatie te verkrijgen over het dossier. U wordt omgeleid naar de pagina van de officielebekendmakingen waar u meer informatie kan vinden over het onderwerp.

Dossier Wetsvoorstel Datum van publicatie

Volg deze Link om meer te weten te komen over het dossier en het bijbehorende wetsvoorstel.

Status:

No vote yet

Deze grafiek geeft inzicht in de partijen die het beste aansluiten bij uw stemgedrag. Het algoritme geeft punten aan de partijen met bijbehorend stemgedrag. Wanneer u "Ja" of "Nee" heeft gestemd, worden de punten verdeeld over de partijen die op dezelfde manier hebben gestemd.

Onderstaand wordt per document een detailweergeave van de stemming en argumenten per partij weergegeven. 

X

Disclaimer

Slimmer Kiezen zorgt dat de informatie binnen het prototype correct en up-to-date is. Slimmer Kiezen kan echter niet de juistheid of volledigheid van de informatie garanderen, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enige onvolledige of onjuiste informatie: het gebruik van enige informatie die via deze stemgids is verkregen, is op eigen risico van de gebruiker. Als er onnauwkeurigheden onder aandacht worden gebracht, zal Slimmer Kiezen proberen deze zo snel mogelijk te corrigeren.  Natural Language Processing wordt gebruikt om moties en debatten te analyseren. Dit programma besteedt veel aandacht aan de nauwkeurigheid en volledigheid van de analyses. Het kan echter de juistheid of volledigheid van de analyses niet garanderen.

Verder kan de redactie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit het bezoeken van deze website of voor enige schade die voortvloeit uit de kennis van de inhoud of uit de geleverde diensten.

Binnenkort online:

  • Argumenten van de politieke partijen.
  • Vergelijking verkiezingsplan met daadwerkelijk stemgedrag
  • Politieke inzichten a.d.h.v. een Dashboard