Platform voor het overbruggen van de kloof tussen burger en politiek

Meer informatie

In dit scherm worden alle relevante gegevens getoond met betrekking tot deze aanvraag.

Resultaat:

Paragraph

Dossier:

Paragraph

Onderwerpen:

Paragraph

Indieners:

Paragraph

Stemresultaat:
Voor
Tegen

Geen resultaat beschikbaar

Link naar document:

Hoe werkt Slimmer - Kiezen precies?

Bij het vaststellen van jouw stemgedrag en die van de politieke partijen in de tweede kamer maakt Slimmer-Kiezen gebruik van politieke documenten. Deze documenten omvatten wetsvoorstellen en bijbehorende moties en amendementen. We zullen eerst de documenten kort toelichten, waarna we een uitleg geven over het gebruik van de website.

Wat is een motie?

Ieder Kamerlid kan een motie toedienen in de kamer. In de motie staat een verzoek of opdracht geformuleerd. Het kamerlid dat de motie heeft ingediend kan de motie hierna mondeling toelichten in de kamer, waarna er ruimte is voor debat over de motie. In het debat wordt gedebatteerd wat andere Kamerleden van de motie vinden en of ze eens of oneens zijn. Nadat het debat heeft plaatsgevonden wordt er op de motie gestemd. Wanneer de meerderheid voor de motie stemt, wordt deze aangenomen. Over het algemeen worden de moties uitgevoerd door het bestuur van de gemeenten.

De letterlijke definitie van een motie is een kort gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken.

Wat is een amendement

Een amendement is een verzoek voor een tekstuele wijziging van een verzoek waarover bij de gemeenteraad wordt gedebatteerd. In andere woorden, een amendement houdt in dat een aantal zinnen, letters of nummers in het verzoek worden gewijzigd. Bijvoorbeeld een wijziging in hoeveel geld er tot een bepaald doel wordt gealloceerd.

De letterlijke definitie van een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of een ontwerpbesluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen.

Dit onderdeel geeft aan de hand van de bovenstaande afbeelding een overzicht in de mogelijkheden van Slimmer - Kiezen. Bij iedere knop wordt in de website een scherm geopend waarmee u meer informatie kunt zien of specifieke filters kunt instellen. Hieronder wordt per knop informatie verschaft:

  1. Filter: Hier heeft u de mogelijkheid om te zoeken naar specifieke documenten.
  2. Meer weten: Dit scherm geeft meer informatie over het document dat weergegeven wordt.
  3. Resultaat: Dit scherm toont het resultaat, dit werkt al vanaf de eerste stem.
  4. Overslaan: Is het document onduidelijk of naar uw mening niet relevant, selecteer dan overslaan. Deze telt niet mee bij het resultaat.

Resultaat

Dit scherm toont de resultaten van de stemmen die uitgevoerd zijn door andere gebruikers. Het onderstaande resultaat is niet gelijk aan de stemmingsuitslagen van de tweede kamer. Deze zijn inzichtelijk in het scherm "Meer informatie".

Disclaimer

Slimmer Kiezen zorgt dat de informatie binnen het prototype correct en up-to-date is. Slimmer Kiezen kan echter niet de juistheid of volledigheid van de informatie garanderen, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enige onvolledige of onjuiste informatie: het gebruik van enige informatie die via deze stemgids is verkregen, is op eigen risico van de gebruiker. Als er onnauwkeurigheden onder aandacht worden gebracht, zal Slimmer Kiezen proberen deze zo snel mogelijk te corrigeren.  Natural Language Processing wordt gebruikt om moties en debatten te analyseren. Dit programma besteedt veel aandacht aan de nauwkeurigheid en volledigheid van de analyses. Het kan echter de juistheid of volledigheid van de analyses niet garanderen.

Verder kan de redactie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit het bezoeken van deze website of voor enige schade die voortvloeit uit de kennis van de inhoud of uit de geleverde diensten.

Filters instellen

Onderwerp(en):
Indiener(s):
Trefwoord:
Jaar:
Maand:

SLIMMER - KIEZEN

Welkom bij Slimmer - Kiezen waarmee het mogelijk is te onderzoeken welke partij het beste bij u aansluit op basis van stemgedrag. U kunt ten allertijden uw resultaat zien door op de knop "Resultaat" te klikken. Als u meer wil weten over het getoonde document kun u klikken op "Meer weten". Als u op zoek bent naar iets specifieks kunt u gebruik maken van de knop "Filter". Het stemmen over een motie gebeurt met de knoppen "Ja" of "Nee". U kunt documenten ook overslaan door op "Overslaan" te klikken. Wij wensen u veel stemplezier toe en bezoek vooral onze website: www.slimmer-politiek.nl!

Soort: 

Titel: 

Status document: 

Momenteel is er helaas geen document beschikbaar...